Ekonomifakta

 

Representation

Intern/extern representation (lunch/middag/supé): Ingen avdragsrätt.

(För räkenskapsår som börjat innan 2017-01-01 gäller 90 kr avdragsrätt på representation vid lunch/middag/supé. Enklare förtärring är avdragsgillt med 60 kr exkl moms/per person.)

 

Gåvor till anställda

Julgåva: 450 kr inkl moms

Jubileumsgåva: 1 350 kr inkl moms (Gåva till en anställd när företaget firar 20-, 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum)

Minnesgåva: 15 000 kr inkl moms (Gåva av minneskaraktär som lämnas till varaktigt anställda i samband med att den anställde uppnår viss ålder (till exempel den anställdes 50-årsdag), längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör)

(Gåva till ideel förening istället för julgåva eller minnesgåva är inte avdragsgill för företaget och är inte skattepliktig för den anställde.)

 

Traktamente inom Sverige

Hel dag: 230 kr (avresa innan kl 12:00, innehåller övernattning och hemkomst efter kl 19:00)

Halv dag och natt: 115 kr

 

Utlandstraktamente

Se Skatteverket

 

Kostförmån

Frukost: 47 kr

Lunch/middag: 94 kr

Helt fri kost: 225 kr

 

Milersättning (skattefri)

Egen bil: 18,50 kr/mil

Tjänstebil (bensin): 9,50 kr/mil

Tjänstebil (diesel): 6,50 kr/mil

 

Statslåneräntan

November 2017: 0,49%

November 2016: 0,27%

November 2015: 0,65%

November 2014: 0,90%

 

Brytpunkt för statlig inkomstskatt

20% statlig skatt: 443 200 kr

25% statlig skatt: 638 800 kr


Inkomst- och prisbasbelopp

Inkomstbasbelopp 2017: 61 500 kr

Inkomstbasbelopp 2016: 59 300 kr

Prisbasbelopp 2017: 44 800 kr

Prisbasbelopp 2016: 44 300 kr